Assorted Premium 4 inch Koi

DSC_0012

Varieties: Kohaku, Sanke, Ki Utsuri, Goromo, Shiro Bekko, Aka Bekko, Goshiki, Yamabuki Ogon, Gin Matsuba, Doitsu, Gin Rin, Hikari Muji, Hariwake, Kujaku